تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل قلی پور چله و گل ابریشم تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل قلی پور چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل قلی پور چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61322
محل بافت : تبریز
عرض : 43 سانتی متر
طول : 63 سانتی متر
عرض با قاب : 66 سانتی متر
طول با قاب : 83 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل قلی پور
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه گلدان گل تولیدی قلی پور چله و گل ابریشم