قالیچه سه متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم دور گلیم قالیچه سه متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم دور گلیم قالیچه سه متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم دور گلیم قالیچه سه متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم دور گلیم

قالیچه سه متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم دور گلیم

فروخته شده

کد فرش : 22253
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 201 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه هریس گل ابریشم دور گلیم