قالیچه دستباف سنندج نقشه منحصر بفرد گل ژرسه چله و گل ابریشمقالیچه دستباف سنندج نقشه منحصر بفرد گل ژرسه چله و گل ابریشمقالیچه دستباف سنندج نقشه منحصر بفرد گل ژرسه چله و گل ابریشمقالیچه دستباف سنندج نقشه منحصر بفرد گل ژرسه چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف سنندج نقشه منحصر بفرد گل ژرسه چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22240
محل بافت : سنندج
عرض : 159 سانتی متر
طول : 206 سانتی متر
رج : 80
طرح : گل ژرسه
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 10 کیلوگرم

قالیچه دستبافت سنندج پشم ریز چله و گل ابریشم تولیدی سلیمانی پشم دستریس رنگ گیاهی