شش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه چله و گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10910
محل بافت : تبریز
عرض : 205 سانتی متر
طول : 309 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید خطیبی جدید کف حاشیه ابریشم چله و گل ابریشم