ذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم رنگ خاص ذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم رنگ خاص ذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم رنگ خاص ذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم رنگ خاص

ذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم رنگ خاص

فروخته شده

کد فرش : 31039
محل بافت : تبریز
عرض : 104 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : کله غازی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج رنگ خاص شرابی