قالیچه دستباف سه متری تبریز طرح  هریس گل ابریشم دور گلیم قالیچه دستباف سه متری تبریز طرح  هریس گل ابریشم دور گلیم قالیچه دستباف سه متری تبریز طرح  هریس گل ابریشم دور گلیم قالیچه دستباف سه متری تبریز طرح  هریس گل ابریشم دور گلیم

قالیچه دستباف سه متری تبریز طرح هریس گل ابریشم دور گلیم

فروخته شده

کد فرش : 22260
محل بافت : تبریز
عرض : 160 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس تبریز دور گلیم
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستباف تبریز نقشه هریس دور گلیم گل ابریشم