قالیچه دستباف سه متری تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمقالیچه دستباف سه متری تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمقالیچه دستباف سه متری تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمقالیچه دستباف سه متری تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم

قالیچه دستباف سه متری تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22255
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد شیخ لطف الله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم پنجاه رج