شش متری دستباف تبریز طرح جدید میرزایی کف حاشیه وچله و گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح جدید میرزایی کف حاشیه وچله و گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح جدید میرزایی کف حاشیه وچله و گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح جدید میرزایی کف حاشیه وچله و گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح جدید میرزایی کف حاشیه وچله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10913
محل بافت : تبریز
عرض : 201 سانتی متر
طول : 308 سانتی متر
رج : 60
طرح : میرزایی جدید
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستباف تبریز نقشه جدید میرزایی کف حاشیه ابریشم شصت رج چله و گل ابریشم