قالیچه سه متری دستباف تبریز نقشه علیا گل ابریشم دست دوم سالم قالیچه سه متری دستباف تبریز نقشه علیا گل ابریشم دست دوم سالم قالیچه سه متری دستباف تبریز نقشه علیا گل ابریشم دست دوم سالم قالیچه سه متری دستباف تبریز نقشه علیا گل ابریشم دست دوم سالم

قالیچه سه متری دستباف تبریز نقشه علیا گل ابریشم دست دوم سالم

فروخته شده

کد فرش : 22262
محل بافت : تبریز
عرض : 153 سانتی متر
طول : 212 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه علیا گل ابریشم دست دوم سالم