قالیچه سه متری دستباف تبریز نقشه جدید خطیبی چله و گل ابریشم قالیچه سه متری دستباف تبریز نقشه جدید خطیبی چله و گل ابریشم قالیچه سه متری دستباف تبریز نقشه جدید خطیبی چله و گل ابریشم قالیچه سه متری دستباف تبریز نقشه جدید خطیبی چله و گل ابریشم

قالیچه سه متری دستباف تبریز نقشه جدید خطیبی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22264
محل بافت : تبریز
عرض : 157 سانتی متر
طول : 206 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم