دایره قطر یک و نیم متر دستباف نایین نه لا کرک و ابریشمدایره قطر یک و نیم متر دستباف نایین نه لا کرک و ابریشمدایره قطر یک و نیم متر دستباف نایین نه لا کرک و ابریشمدایره قطر یک و نیم متر دستباف نایین نه لا کرک و ابریشم

دایره قطر یک و نیم متر دستباف نایین نه لا کرک و ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50176
محل بافت : نایین
عرض : 150 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : ترنج دسته گلی
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

دایره قطر یک متر و نیم دستباف نایین نه لا کرک و ابریشم