پرده ای دستباف فرادنبه بختیاری نقشه گل پتوپرده ای دستباف فرادنبه بختیاری نقشه گل پتوپرده ای دستباف فرادنبه بختیاری نقشه گل پتوپرده ای دستباف فرادنبه بختیاری نقشه گل پتو

پرده ای دستباف فرادنبه بختیاری نقشه گل پتو

فروخته شده

کد فرش : 41053
محل بافت : چهار محال بختیاری
عرض : 160 سانتی متر
طول : 239 سانتی متر
رج : 45
طرح : گل پتو
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 14 کیلوگرم

پرده ای چهار محال بختیاری گل پتو منطقه فرادنبه دستبافت