جفت شش متری دستباف نقشه جدید ماهی پنجاه رج گل ابریشمجفت شش متری دستباف نقشه جدید ماهی پنجاه رج گل ابریشمجفت شش متری دستباف نقشه جدید ماهی پنجاه رج گل ابریشمجفت شش متری دستباف نقشه جدید ماهی پنجاه رج گل ابریشم

جفت شش متری دستباف نقشه جدید ماهی پنجاه رج گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10916
محل بافت : تبریز _ خوی
عرض : 202 سانتی متر
طول : 309 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی یازده متن جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 40 کیلوگرم

جفت شش متری دستباف 50 رج تبریز نقشه جدید یازده متن ماهی گل ابریشم تولیدی زمانی