دو ذرعی دستباف ترکمن نقشه محرمات تمام پشمدو ذرعی دستباف ترکمن نقشه محرمات تمام پشمدو ذرعی دستباف ترکمن نقشه محرمات تمام پشمدو ذرعی دستباف ترکمن نقشه محرمات تمام پشم

دو ذرعی دستباف ترکمن نقشه محرمات تمام پشم

فروخته شده

کد فرش : 31048
محل بافت : ترکمن
عرض : 119 سانتی متر
طول : 159 سانتی متر
رج : 50
طرح : محرمات
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

دو ذرعی دستباف ترکمن تمام پشم نقشه محرمات