دو ذرعی دستباف ترکمن نقشه خشتی تمام پشمدو ذرعی دستباف ترکمن نقشه خشتی تمام پشمدو ذرعی دستباف ترکمن نقشه خشتی تمام پشمدو ذرعی دستباف ترکمن نقشه خشتی تمام پشم

دو ذرعی دستباف ترکمن نقشه خشتی تمام پشم

فروخته شده

کد فرش : 31050
محل بافت : ترکمن
عرض : 119 سانتی متر
طول : 163 سانتی متر
رج : 50
طرح : خشتی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

دو ذرعی تمام پشم دستبافت ترکمن نقشه خشتی