دو ذرعی دستباف ترکمن نقشه خشتی تمام پشمدو ذرعی دستباف ترکمن نقشه خشتی تمام پشمدو ذرعی دستباف ترکمن نقشه خشتی تمام پشمدو ذرعی دستباف ترکمن نقشه خشتی تمام پشم

دو ذرعی دستباف ترکمن نقشه خشتی تمام پشم

فروخته شده

کد فرش : 31051
محل بافت : ترکمن
عرض : 120 سانتی متر
طول : 160 سانتی متر
رج : 50
طرح : خشتی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

دو ذرعی تمام پشم دستبافت نقشه خشتی بافت بندر ترکمن