پادری دستباف ترکمن نقشه محرمات تمام پشمپادری دستباف ترکمن نقشه محرمات تمام پشمپادری دستباف ترکمن نقشه محرمات تمام پشمپادری دستباف ترکمن نقشه محرمات تمام پشم

پادری دستباف ترکمن نقشه محرمات تمام پشم

فروخته شده

کد فرش : 41054
محل بافت : ترکمن
عرض : 66 سانتی متر
طول : 84 سانتی متر
رج : 50
طرح : محرمات
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

پادری دستبافت ترکمن نقشه محرمات تمام پشم