کناره دستباف ترکمن نقشه یموتی ترکمن تمام پشمکناره دستباف ترکمن نقشه یموتی ترکمن تمام پشمکناره دستباف ترکمن نقشه یموتی ترکمن تمام پشمکناره دستباف ترکمن نقشه یموتی ترکمن تمام پشم

کناره دستباف ترکمن نقشه یموتی ترکمن تمام پشم

فروخته شده

کد فرش : 41055
محل بافت : ترکمن
عرض : 85 سانتی متر
طول : 296 سانتی متر
رج : 50
طرح : یموتی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 7 کیلوگرم

کناره دستباف ترکمن نقشه یموتی ترکمن تمام پشم