ذرع و چهارک گلیم ورنی دستباف دشت مغان ابریشم

ذرع و چهارک گلیم ورنی دستباف دشت مغان ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 80741
محل بافت : دشت مغان
عرض : 77 سانتی متر
طول : 98 سانتی متر
رج : 0
طرح : دو حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

ذرع و چهارک گلیم ورنی دستباف دشت مغان ابریشم