قالیچه دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده دور گلیم گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده دور گلیم گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده دور گلیم گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده دور گلیم گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده دور گلیم گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22274
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 212 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد امامزاده دور گلیم
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستباف تبریز نقشه جدید گنبد امامزاده دور گلیم گل ابریشم