تابلو فرش دستباف تبریز طرح کوچه باغ بهار سه بعدی گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز طرح کوچه باغ بهار سه بعدی گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح کوچه باغ بهار سه بعدی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61351
محل بافت : تبریز
عرض : 59 سانتی متر
طول : 118 سانتی متر
عرض با قاب : 82 سانتی متر
طول با قاب : 139 سانتی متر
رج : 50
طرح : منظره کوچه باغ بهار سه بعدی
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستباف تبریز نقشه منظره کوچه باغ بهار سه بعدی گل ابریشم