تابلو فرش دستباف تبریز طرح منظره کوچه باغ تولیدی ایفاییتابلو فرش دستباف تبریز طرح منظره کوچه باغ تولیدی ایفایی

تابلو فرش دستباف تبریز طرح منظره کوچه باغ تولیدی ایفایی

فروخته شده

کد فرش : 61365
محل بافت : تبریز
عرض : 57 سانتی متر
طول : 78 سانتی متر
عرض با قاب : 77 سانتی متر
طول با قاب : 97 سانتی متر
رج : 50
طرح : منظره کوچه باغ ایفایی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه منظره کوچه باغ تولیدی ایفایی چله و گل ابریشم