قالیچه دستباف ساروق اراک نقشه دسته گلی آمریکاییقالیچه دستباف ساروق اراک نقشه دسته گلی آمریکاییقالیچه دستباف ساروق اراک نقشه دسته گلی آمریکاییقالیچه دستباف ساروق اراک نقشه دسته گلی آمریکایی

قالیچه دستباف ساروق اراک نقشه دسته گلی آمریکایی

فروخته شده

کد فرش : 22275
محل بافت : ساروق
عرض : 146 سانتی متر
طول : 223 سانتی متر
رج : 40
طرح : دسته گلی آمریکایی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک
جنس چله : نخ
وزن : 12 کیلوگرم

قالیچه دستبافت ساروق اراک نقشه دسته گلی آمریکایی