دایره دستباف تبریز قطر دو متر نقشه تقی زاده گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر دو متر نقشه تقی زاده گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر دو متر نقشه تقی زاده گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر دو متر نقشه تقی زاده گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر دو متر نقشه تقی زاده گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50177
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : تقی زاده شکور
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

فرش دستبافت گرد قطر دو متر تبریز نقشه جدید شکور تقی زاده گل ابریشم