ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید گنبد امامزاده گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید گنبد امامزاده گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید گنبد امامزاده گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید گنبد امامزاده گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید گنبد امامزاده گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31057
محل بافت : تبریز
عرض : 104 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد امامزاده
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جدید گنبد امامزاده گل ابریشم