قالیچه دستباف قم تولیدی کاشانی چله و گل ابریشم قالیچه دستباف قم تولیدی کاشانی چله و گل ابریشم قالیچه دستباف قم تولیدی کاشانی چله و گل ابریشم قالیچه دستباف قم تولیدی کاشانی چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف قم تولیدی کاشانی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22287
محل بافت : قم
عرض : 138 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 55
طرح : لچک ترنج کاشانی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستبافت قم کرک و ابریشم نقشه لچک ترنج چله و گل ابریشم