تابلو فرش دستباف تبریز طرح وان یکاد جدید گلدار برجسته باف

تابلو فرش دستباف تبریز طرح وان یکاد جدید گلدار برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 61349
محل بافت : تبریز
عرض : 55 سانتی متر
طول : 74 سانتی متر
عرض با قاب : 76 سانتی متر
طول با قاب : 94 سانتی متر
رج : 50
طرح : وان یکاد جدید گلدار
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : گل بهی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه جدید وان یکاد گلدار گل ابریشم و برجسته باف