ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید خطیبی چله و گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید خطیبی چله و گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید خطیبی چله و گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید خطیبی چله و گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید خطیبی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31063
محل بافت : تبریز
عرض : 101 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جدید خطیبی چله و گل ابریشم