دایره دستباف تبریز قطر دو متر نقشه جدید علیا گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر دو متر نقشه جدید علیا گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر دو متر نقشه جدید علیا گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر دو متر نقشه جدید علیا گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر دو متر نقشه جدید علیا گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50178
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : جدید علیا
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 9 کیلوگرم

فرش دستبافت گرد قطر دو متر طرح جدی علیا جدید گل ابریشم