قالیچه دستباف قم تولیدی روزگرد طرح خشت شیرینقالیچه دستباف قم تولیدی روزگرد طرح خشت شیرینقالیچه دستباف قم تولیدی روزگرد طرح خشت شیرینقالیچه دستباف قم تولیدی روزگرد طرح خشت شیرینقالیچه دستباف قم تولیدی روزگرد طرح خشت شیرینقالیچه دستباف قم تولیدی روزگرد طرح خشت شیرین

قالیچه دستباف قم تولیدی روزگرد طرح خشت شیرین

فروخته شده

کد فرش : 22288
محل بافت : قم
عرض : 135 سانتی متر
طول : 209 سانتی متر
رج : 80
طرح : خشتی شیرین
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

قالیچه دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی روز گرد نقشه خشت شیرین