تابلو فرش دستباف تبریز طرح گل رزهای یاقوتی چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز طرح گل رزهای یاقوتی چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح گل رزهای یاقوتی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61372
محل بافت : تبریز
عرض : 56 سانتی متر
طول : 72 سانتی متر
عرض با قاب : 77 سانتی متر
طول با قاب : 93 سانتی متر
رج : 60
طرح : گل رز تولیدی یاقوتی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز طرح گلهای رز تولیدی یاقوتی چله و گل ابریشم شصت رج