نه متری دستباف تبریز نقشه جدید شکور تقی زاده چله و گل ابریشمنه متری دستباف تبریز نقشه جدید شکور تقی زاده چله و گل ابریشمنه متری دستباف تبریز نقشه جدید شکور تقی زاده چله و گل ابریشم

نه متری دستباف تبریز نقشه جدید شکور تقی زاده چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 41058
محل بافت : تبریز
عرض : 252 سانتی متر
طول : 354 سانتی متر
رج : 50
طرح : تقی زاده شکور
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 25 کیلوگرم

نه متری دستبافت تبریز نقشه جدید تقی زاده شکور چله و گل ابریشم پنجاه رج