قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج دست دوم سالم قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج دست دوم سالم قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج دست دوم سالم قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج دست دوم سالم

قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج دست دوم سالم

فروخته شده

کد فرش : 22292
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 208 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : موشی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه هریس پنجاه رج گل ابریشم دست دوم سالم