ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جواد قلم گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جواد قلم گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جواد قلم گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جواد قلم گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جواد قلم گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31069
محل بافت : تبریز
عرض : 102 سانتی متر
طول : 162 سانتی متر
رج : 50
طرح : جواد قلم
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جواد قلم گل ابریشم