ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نشاط گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نشاط گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نشاط گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نشاط گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نشاط گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31070
محل بافت : تبریز
عرض : 105 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : نشاط
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه نشاط گل ابریشم