تابلو فرش دستباف تبریز طرح ضیافت چله و گل ابریشم تولیدی اکبری

تابلو فرش دستباف تبریز طرح ضیافت چله و گل ابریشم تولیدی اکبری

فروخته شده

کد فرش : 61381
محل بافت : تبریز
عرض : 92 سانتی متر
طول : 116 سانتی متر
عرض با قاب : 118 سانتی متر
طول با قاب : 141 سانتی متر
رج : 60
طرح : ضیافت فرانسوی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه ضیافت فرانسوی تولیدی اکبری چله و گل ابریشم