ذرع و چهارک دستباف تبریز نقشه علیا جدید گل ابریشمذرع و چهارک دستباف تبریز نقشه علیا جدید گل ابریشمذرع و چهارک دستباف تبریز نقشه علیا جدید گل ابریشمذرع و چهارک دستباف تبریز نقشه علیا جدید گل ابریشم

ذرع و چهارک دستباف تبریز نقشه علیا جدید گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 41062
محل بافت : تبریز
عرض : 72 سانتی متر
طول : 123 سانتی متر
رج : 50
طرح : جدید علیا
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چارک دستبافت تبریز گل ابریشم طرح جدید علیا پنجاه رج