ذرع و نیم دستباف پشم ریز چله ابریشم قم نقشه خشتی روزگردذرع و نیم دستباف پشم ریز چله ابریشم قم نقشه خشتی روزگردذرع و نیم دستباف پشم ریز چله ابریشم قم نقشه خشتی روزگردذرع و نیم دستباف پشم ریز چله ابریشم قم نقشه خشتی روزگردذرع و نیم دستباف پشم ریز چله ابریشم قم نقشه خشتی روزگرد

ذرع و نیم دستباف پشم ریز چله ابریشم قم نقشه خشتی روزگرد

فروخته شده

کد فرش : 31073
محل بافت : قم
عرض : 100 سانتی متر
طول : 162 سانتی متر
رج : 60
طرح : خشتی روزگرد
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت قم چله ابریشم پشم ریز نقشه خشتی تولیدی روز گرد