پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه خشتی تولیدی روزگرد پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه خشتی تولیدی روزگرد پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه خشتی تولیدی روزگرد پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه خشتی تولیدی روزگرد پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه خشتی تولیدی روزگرد

پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه خشتی تولیدی روزگرد

فروخته شده

کد فرش : 41064
محل بافت : قم
عرض : 51 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 75
طرح : خشتی روزگرد
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

پشتی تمام ابریشم دستبافت قم تولیدی روزگرد نقشه خشتی