تابلو سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه خشتی تولیدی روزگردتابلو سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه خشتی تولیدی روزگردتابلو سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه خشتی تولیدی روزگردتابلو سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه خشتی تولیدی روزگردتابلو سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه خشتی تولیدی روزگردتابلو سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه خشتی تولیدی روزگرد

تابلو سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه خشتی تولیدی روزگرد

فروخته شده

کد فرش : 41065
محل بافت : قم
عرض : 51 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
عرض با قاب : 71 سانتی متر
طول با قاب : 118 سانتی متر
رج : 75
طرح : خشتی روزگرد
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو در سایز پشتی تمام ابریشم دستبافت قم تولیدی روزگرد نقشه خشتی شیرین