قالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی طلاکوب نقشه خشت ریزقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی طلاکوب نقشه خشت ریزقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی طلاکوب نقشه خشت ریزقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی طلاکوب نقشه خشت ریزقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی طلاکوب نقشه خشت ریزقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی طلاکوب نقشه خشت ریز

قالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی طلاکوب نقشه خشت ریز

فروخته شده

کد فرش : 22375
محل بافت : قم
عرض : 133 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 80
طرح : خشت تلخ ریز
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

قالیچه دستبافت تمام ابریشم قم نقشه خشتی تلخ ریز تولیدی طلاکوب