تابلو فرش دستباف تبریز نقشه ای ایران ای مرز پر گهر گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز نقشه ای ایران ای مرز پر گهر گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 60644
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 47 سانتی متر
طول بدون قاب 64 سانتی متر
عرض با قاب : 75 سانتی متر
طول با قاب : 90 سانتی متر
رج : 50
طرح : ای ایران ای مرز پر گهر
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستباف تبریز طرح انحصاری قالیکده گل ابریشم