جفت شش دستباف ماهی جدید کمال الملک پنجاه رج گل ابریشم جفت شش دستباف ماهی جدید کمال الملک پنجاه رج گل ابریشم جفت شش دستباف ماهی جدید کمال الملک پنجاه رج گل ابریشم جفت شش دستباف ماهی جدید کمال الملک پنجاه رج گل ابریشم

جفت شش دستباف ماهی جدید کمال الملک پنجاه رج گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10938
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 200 سانتی متر
طول : 312 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید کمال الملک
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 40 کیلوگرم

جفت شش متری نقشه جدید ماهی کمال الملک پنجاه رج گل ابریشم