ذرع و چهارک تابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه نجدمظهرذرع و چهارک تابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه نجدمظهرذرع و چهارک تابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه نجدمظهرذرع و چهارک تابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه نجدمظهرذرع و چهارک تابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه نجدمظهر

ذرع و چهارک تابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه نجدمظهر

فروخته شده

کد فرش : 41068
محل بافت : قم
عرض : 78 سانتی متر
طول : 120 سانتی متر
رج : 75
طرح : شکارگاه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : نخودی
رنگ حاشیه : قهوه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلویی ذرع و چارک تمام ابریشم قم طرح شکارگاه