قالیچه دستباف قم پشم ریز چله و گل ابریشم قالیچه دستباف قم پشم ریز چله و گل ابریشم قالیچه دستباف قم پشم ریز چله و گل ابریشم قالیچه دستباف قم پشم ریز چله و گل ابریشم قالیچه دستباف قم پشم ریز چله و گل ابریشم قالیچه دستباف قم پشم ریز چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف قم پشم ریز چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22301
محل بافت : قم
عرض : 137 سانتی متر
طول : 217 سانتی متر
رج : 60
طرح : لچک ترنج شایسته
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

قالیچه دستبافت پشم و ابریشم قم تولیدی شایسته چله و گل ابریشم