تابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه گل و بلبل تولیدی امیرتابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه گل و بلبل تولیدی امیرتابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه گل و بلبل تولیدی امیرتابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه گل و بلبل تولیدی امیر

تابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه گل و بلبل تولیدی امیر

آماده فروش

کد فرش : 41069
محل بافت : قم
عرض : 32 سانتی متر
طول : 90 سانتی متر
عرض با قاب : 52 سانتی متر
طول با قاب : 111 سانتی متر
رج : 75
طرح : گل و بلبل
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : آبی کمرنگ
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلویی ستونی دستباف تمام ابریشم قم طرح گل و بلبل تولیدی امیر