قالیچه سه متری دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم قالیچه سه متری دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم قالیچه سه متری دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم قالیچه سه متری دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم

قالیچه سه متری دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22302
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 151 سانتی متر
طول : 208 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 10 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت نقشه جدید ماهی پنجاه رج گل ابریشم