ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31077
محل بافت : تبریز
عرض : 106 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز دستباف نقشه هریس پنجاه رج رنگ خاص گل ابریشم