ذرع و نیم دستباف پشم ریز چله و گل ابریشم تولیدی شایسته ذرع و نیم دستباف پشم ریز چله و گل ابریشم تولیدی شایسته ذرع و نیم دستباف پشم ریز چله و گل ابریشم تولیدی شایسته ذرع و نیم دستباف پشم ریز چله و گل ابریشم تولیدی شایسته

ذرع و نیم دستباف پشم ریز چله و گل ابریشم تولیدی شایسته

فروخته شده

کد فرش : 31086
محل بافت : قم
عرض : 101 سانتی متر
طول : 165 سانتی متر
رج : 60
طرح : قالی در قالی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم پشم ریز و ابریشم دستباف قم نقشه قالی در قالی تولیدی شایسته چله و گل ابریشم