پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه خشتی تولیدی روزگردپشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه خشتی تولیدی روزگردپشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه خشتی تولیدی روزگردپشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه خشتی تولیدی روزگرد

پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه خشتی تولیدی روزگرد

فروخته شده

کد فرش : 41072
محل بافت : قم
عرض : 51 سانتی متر
طول : 99 سانتی متر
رج : 75
طرح : خشتی روزگرد
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سدری
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

سایز پشتی دستبافت تمام ابریشم قم نقشه خشتی تولیدی روزگرد